European spatial policy and planning - Williams,RH

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)438-439
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRegional Studies
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - jun-1997

  Citeer dit