European urban land and property markets 1. Urban land and property markets in the Netherlands - D.B. Needham, P. Koenders & B. Kruijt

P. Terpstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)254-255
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnvironment and planning b-Planning & design
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - mrt-1994

  Citeer dit