Europees en internationaal natuurbeschermingsrecht in Nederland: een nadere bestudering van de gevolgen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern in Nederland

C. J. Bastmeijer, A. F. F. Goedhart, J. E. Hoitink, H. J. P. Knot, E. R. Osieck, J. M. Verschuuren, K. Van der Zwiep

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Aantal pagina's152
ISBN van geprinte versie9054540923
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit