Europese harmonisatie en aanknopingsovermacht in het internationaal erfrecht

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)57-61
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift Erfrecht
  Volume4
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit