Europese integratie en milieubeleid

Liesbeth Bakker, Paul Ike

  OnderzoeksoutputAcademic

  39 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het enthousiasme over de macro-economische gevolgen van de Europese integratie is groot. Dit enthousiasme slaat om in bezorgdheid als we de integratie in het licht bezien van het milieu en het milieubeleid. De voorspelde productiegroei zorgt voor een verdere aantasting van het milieu en de kans op een zo noodzakelijk beleid gericht op het voorkomen van afvalstoffen en emissies lijkt niet groter te worden. Tegelijkertijd is een zeker optimisme op z'n plaats in die zin dat een toename van de Europese samenwerking perspectieven zou kunnen bieden voor een geïntegreerd milieubeleid om de grensoverschrijdende vervuiling te bestrijden. Of de Europese Gemeenschap zich daarvoor goed leent valt echter te betwijfelen, gezien de dominantie van de economische belangen en de zwakke democratische basis van de EG-besluitvorming.
  Originele taal-2Dutch
  TitelPlanologische Diskussiebijdragen 1989, deel 1
  Redacteuren Stichting Planologische Diskussiedagen
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijDelftsche Uitgevers Maatschappij
  Pagina's39-40
  ISBN van geprinte versie90-6562-111-3
  StatusPublished - mei-1989

  Keywords

  • europese integratie
  • milieubeleid
  • duurzame landbouw
  • schone technologie
  • ecologische belasting
  • emissies
  • milieuvervuiling
  • duurzame technologie

  Citeer dit