Euroscepsis? Europese integratie in de verkiezingsprogramma's en campagnes van Nederlandse politieke partijen

A.G. Harryvan, J. Hoekstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)52 - 56
TijdschriftInternationale Spectator
Volume67-4
Nummer van het tijdschriftApril 2013
StatusPublished - 2013

Citeer dit