Evaluatie 15 jaar DBFM-projecten: Gooi de expertise niet zomaar overboord

Stefan Verweij, J.F M Koppenjan, Erik-Hans Klijn, Ingmar van Meerkerk

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42
TijdschriftVerkeerskunde
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Citeer dit