Evaluatie Eems-Dollard slib-alternatieven: Evaluatie van verschillende projecten om slib uit de Eems-Dollard te onttrekken en nuttig toe te passen

Frans Sijtsma, Peter Kampen, van, Michiel Daams, D. Tangerman, B. Veenstra, M. Oostra

Onderzoeksoutput

118 Downloads (Pure)

Citeer dit