Evaluatie passend onderwijs: Sectorrapport speciaal onderwijs

OnderzoeksoutputProfessional

255 Downloads (Pure)

Samenvatting

onderdeel van onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020). NRO-projectnummer: 405-15-750
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Aantal pagina's51
ISBN van geprinte versie 978-94-034-2192-6
StatusPublished - 2020

Publicatie series

Naam Evaluatie Passend Onderwijs
Nr.60

Citeer dit