Evaluatie van de Mijnbouwwet: is het veld halfvol of halfleeg?

M.M. Roggenkamp, I. Brinkman

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)254 - 265
Aantal pagina's12
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2008
Nummer van het tijdschrift4/5
StatusPublished - 2008

Citeer dit