Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Heinrich Winter, Aline Klingenberg, V.M. Bex-Reimert, Bieuwe Geertsema, Erwin Krol

OnderzoeksoutputProfessional

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Opdrachtgevend orgaanWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Aantal pagina's105
StatusPublished - 2-mrt-2017

Citeer dit