Evaluatie Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, eindrapport Pro Facto & vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde

OnderzoeksoutputAcademic

168 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoeksverslag betreft een in opdracht van het WODC, ministerie van Justitie uitgevoerd evaluatieonderzoek naar het functioneren van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, die het sinds 12 maart 2002 mogelijk maakt dat de kosten die in de bestuurlijke voorprocedure worden gemaakt (voor bv. rechtshulp, reiskosten, inschakeling deskundigen) op verzoek worden vergoed. Conclusie van het onderzoek is dat de regeling - gelet op z'n doelstellingen - naar tevredenheid functioneert.
Originele taal-2Dutch
UitgeverUniversity of Groningen. Faculty of Law
Aantal pagina's64
StatusPublished - 2004

Keywords

  • bezwaarschriften
  • administrative procedural law
  • bestuursprocesrecht
  • 86.56

Citeer dit