EVALUATING (POTENTIAL) PREVENTABLE MORTALITY IN AN ADULT ICU

LM Dijkema, W. Dieperink, A. Heesink, J. G. Zijlstra

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S137-S137
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume37
StatusPublished - sep-2011

Citeer dit