Evaluation des ‘Mobility Opportunities Via Education’ Curriculums bei Kindern mit sehr schweren geistigen und mehrfachen Behinderungen.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)332 - 340
TijdschriftZeitschrift für Heilpädagogik
Volume59
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2008

Citeer dit