Evaluation of [C-11]CB184 for imaging and quantification of TSPO overexpression in a rat model of herpes encephalitis

David Vállez Garcia, Erik F. J. de Vries, Jun Toyohara, Kiichi Ishiwata, Kentaro Hatano, Rudi A. J. O. Dierckx, Janine Doorduin*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)
Filter
Academic presentation

Zoekresultaten