Evaluation of Combined Biomarker of Response to Immunotherapy in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

H. Ramdani, M. Falk, S. Schatz, L. Heukamp, M. Tiemann, C. Wesseler, E. Schuuring, H. Groen, F. Griesinger

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S413-S414
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2021

Citeer dit