EVALUATION OF ENZYMATIC AMMONIA METHOD FOR URINE ON DU PONT AUTOMATIC CLINICAL ANALYZER

FR HINDRIKS*, A GROEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)289-291
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of clinical chemistry and clinical biochemistry
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1978

Citeer dit