Evaluation of implementation of a motor activation program for people with profound intellectual and multiple disabilities

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)538-538
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul-2018

Citeer dit