Evaluation of non-response bias in mental health determinants and outcomes in a large sample of pre-adolescents

AF de Winter*, AJ Oldehinkel, René Veenstra, JA Brunnekreef, FC Verhulst, J Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

309 Citaten (Scopus)
623 Downloads (Pure)

Zoekresultaten