Evaluation of P-glycoprotein function at the blood-brain barrier using [F-18]MC225-PET

Pascalle Mossel, Lara Garcia Varela, Wejdan M. Arif, Chris W. J. van der Weijden, Hendrikus H. Boersma, Antoon T. M. Willemsen, Ronald Boellaard, Philip H. Elsinga, Ronald J. H. Borra, Nicola A. Colabufo, Jun Toyohara, Peter Paul de Deyn, Rudi A. J. O. Dierckx, Adriaan A. Lammertsma, Anna L. Bartels, Gert Luurtsema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3886-3902
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume48
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum5-jun.-2021
DOI's
StatusPublished - nov.-2021

Citeer dit