Evaluation of the Pharmacokinetics and Exposure-Response Relationship of Dapagliflozin in Patients without Diabetes and with Chronic Kidney Disease

Annemarie B van der Aart-van der Beek, Jeroen V Koomen, Claire C J Dekkers, Sean J Barbour, David W Boulton, Ron T Gansevoort, Peter J Greasley, Abdul Halim Abdul Gafor, Gozewijn D Laverman, Qiang Li, Soo Kun Lim, Jasper Stevens, Marc G Vervloet, Sunita Singh, Daniel C Cattran, Heather N Reich, David Z I Cherney, Hiddo J L Heerspink*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
239 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the Pharmacokinetics and Exposure-Response Relationship of Dapagliflozin in Patients without Diabetes and with Chronic Kidney Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases