Evaluation of whole- genome sequence data analysis approaches for short- and long- read sequencing of Mycobacterium tuberculosis

Nilay Peker, Leonard Schuele, Nienke Kok, Miguel Terrazos, Stefan M Neuenschwander, Jessica de Beer, Onno Akkerman, Silke Peter, Alban Ramette, Matthias Merker, Stefan Niemann, Natacha Couto*, Bhanu Sinha, John Wa Rossen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Zoekresultaten