Event-based run-time adaptation in communication-centric systems

Cinzia Di Giusto, Jorge Andres Perez Parra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)531-566
TijdschriftFormal Aspects of Computing
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - jul.-2016

Citeer dit