Everyday practices of International Relations: people in organizations

Oliver Kessler, Xavier Guillaume

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)110-120
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of International Relations and Development
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit