Everyone a Photographer: The Rise of Amateur Photography in the Netherlands 1880-1940

Tom Slootweg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  60 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)106-108
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Mediageschiedenis
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit