Evidence based selection of housekeeping genes

Hendrik J. M. de Jonge, Rudolf S. N. Fehrmann, Eveline S. J. M. de Bont, Robert M. W. Hofstra, Frans Gerbens, Willem A. Kamps, Elisabeth G. E. de Vries, Ate G. J. van der Zee, Gerard J. te Meerman, Arja ter Elst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

545 Citaten (Scopus)
294 Downloads (Pure)

Zoekresultaten