EVIDENCE FOR A DIRECT RELATIONSHIP BETWEEN PHOSPHOINOSITIDE METABOLISM AND AIRWAY SMOOTH-MUSCLE CONTRACTION INDUCED BY MUSCARINIC AGONISTS

H MEURS*, AF ROFFEL, JB POSTEMA, CRS ELZINGA, HF KAUFFMAN, J ZAAGSMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)271-274
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume156
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-nov.-1988

Citeer dit