Evidence for bilateral caudate nucleus involvement in PLMS: A case-study employing simultaneous EEG-EMG-fMRI

N. M. Maurits, R. J. Renken, B. M. de Jong, J. H. van der Hoeven

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)S520-S520
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMovement Disorders
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 2010
  Evenement14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders - Buenos Aires, Argentina
  Duur: 13-jun.-201017-jun.-2010

  Citeer dit