Evolution of social networks - Concluding remarks

FN Stokman*, P Doreian

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)197-199
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Mathematical Sociology
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1996

Citeer dit