Evolution of social networks - Introduction

P Doreian*, FN Stokman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Mathematical Sociology
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1996

Citeer dit