Evolutionaire ecologie van zeezoogdieren

Onderzoeksoutput

911 Downloads (Pure)

Samenvatting

Habitat- en klimaatveranderingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor ecologische en evolutionaire processen. Dit proefschrift is gericht op het onderzoeken van verschillende ecologische en evolutionaire vragen met behulp van zeezoogdieren als experimenteel systeem. Gesimuleerde genetische gegevens en genetische gegevens verzameld van hedendaagse baleinwalvissen werden geanalyseerd met historische milieugegevens om de geschiedenis van baleinwalvispopulaties te achterhalen. Een fylogenetische analyse van de vinvissen uit drie oceaanbekkens onthulde dat de Noord-Atlantische vinvissen meerdere oorsprongen kennen. Een beoordeling van de populatiegenetischestructuur van Noordse vinvissen in de Noord-Atlantische Oceaan ondersteunde het idee dat de Noord-Atlantische Oceaan een enkele panmictische populatie vertegenwoordigt die genetisch verschillend is van de noordelijke Stille Oceaan. Uit de analyses bleek dat de omvang van zee-ijs tijdens de Illinoian ijstijd de divergentie van de populaties mogelijk heeft gemaakt (~ 163 kya). Genetische gegevens verzameld van acht baleinwalvissen en zeven prooisoorten lieten zien hoe soorten reageerden op snelle klimaatveranderingen zoals aan het einde van de ijstijd. De resultaten toonden grote toenames in de hoeveelheid walvisachtigen na de laatste ijstijd. De toename van de abundantie van balenwalvissen was sterk synchroon, en volgde vergelijkbare toenames in de overvloed van prooidieren en de stijging van de temperatuur. De regionale oceanografische omstandigheden, met inbegrip van de prooibasis, bleken de belangrijkste aanjager te zijn van de lange termijn respons van baleinwalvissen op de opwarming van de aarde in het verleden. De resultaten wijzen op substantiële en langdurige gevolgen van voorbije grootschalige opwarming van de aarde in het gehele mariene ecosysteem en een bottom-up controle van de overvloed aan baleinwalvissen.
Vertaalde titel van de bijdrageEvolutionaire ecologie van zeezoogdieren
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Palsboll, Per, Supervisor
Datum van toekenning6-apr-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0549-0
Elektronische ISBN's978-94-034-0548-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit