Evolutionary genetics of Wolbachia-induced parthenogenesis in the parasitoid Asobara japonica: Sex determination and sexual decay

Vertaalde titel van de bijdrage: Evolutionaire genetica van Wolbachia-geïnduceerde parthenogenese in de sluipwesp Asobara japonica: geslachtsbepaling en seksueel verval

Wenjuan Ma

Onderzoeksoutput

422 Downloads (Pure)

Samenvatting

Endosymbionten zijn micro-organismen die leven in de cellen van hun gastheren. Ze komen voor in meer dan 40% van alle geleedpotige dieren. In sommige gastheren veroorzaken deze endosymbionten parthenogenetische voortplanting (thelytokie), waarbij mannelijke eieren zich ontwikkelen tot vrouwtjes. Er is weinig bekend over de genetische regulatie en de evolutionaire consequenties van deze vorm van parthenogenese. Zoals ik in dit proefschrift beschrijf, blijkt uit de literatuur dat vergelijkbare manipulatie van fenotypen en mechanismen parallel zijn geëvolueerd in verschillende soorten gastheren, wat suggereert dat op beide niveaus convergente evolutie heeft plaatsgevonden. Ik heb de sluipwesp Asobara japonica gebruikt om de genetische en evolutionaire consequenties van de door endosymbionten veroorzaakte parthenogenese te bestuderen. Ik heb laten zien dat geslachtsbepaling in vier soorten Asobara wespen niet plaats vindt door middel van complementaire geslachtsbepaling (CSD), waarbij het geslacht bepaald wordt door de staat van de allelen op één of meerdere geslachtsbepalende genen. Vervolgens heb ik laten zien dat het geslacht en ploïdie niveau van ongeslachtelijk voortplantende Asobara wespen wordt bepaald door de Wolbachia–dichtheid in de gastheer. Deze resultaten wijzen er op dat diploïdisatie en de ontwikkeling van mannelijke eieren tot vrouwtjes twee afzonderlijke stappen zijn in de embryonale ontwikkeling tijdens parthenogenese. Genetische analyse van moeders en hun nageslacht liet zien dat diploïdisatie wordt veroorzaakt door gameet-duplicatie, terwijl introgressie-experimenten aantoonden dat het verval van geslachtskenmerken (seksueel verval) in parthenogenetische vrouwtjes een relatief simpele genetische basis heeft. Om het vervolgonderzoek naar de genetische basis van seksueel verval te vergemakkelijken, heb ik een genetische kaart voor Asobara japonica gemaakt. De resultaten van mijn onderzoek dragen bij aan het begrip van de genetische regulatie en de evolutionaire consequenties van door Wolbachia-geïnduceerde parthenogenese, en van de evolutie van aseksualiteit in het algemeen.
Vertaalde titel van de bijdrageEvolutionaire genetica van Wolbachia-geïnduceerde parthenogenese in de sluipwesp Asobara japonica: geslachtsbepaling en seksueel verval
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Beukeboom, Leo, Supervisor
  • Pannebakker, Bartholomeus, Co-supervisor
  • Jacobus Mgn Van De Zande, Louis, Co-supervisor
Datum van toekenning22-dec.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7292-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7291-4
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionaire genetica van Wolbachia-geïnduceerde parthenogenese in de sluipwesp Asobara japonica: geslachtsbepaling en seksueel verval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit