Evolutionary genomics of the immune response against parasitoids in Drosophila

Vertaalde titel van de bijdrage: Evolutionaire genomica van het immuun response tegen sluipwespen in fruitvliegen

Laura Salazar Jaramillo

Onderzoeksoutput

812 Downloads (Pure)

Samenvatting

Parasieten vormen een sterke selectiekracht in de natuur en organismen evolueren mechanismen om zich daartegen te verdedigen. De vragen die centraal staan in dit proefschrift hebben betrekking op hoe deze mechanismen evolueren, hoe ze gecodeerd zijn in het genoom en hoe ze gedurende het evolutionaire proces kunnen verdwijnen. Mijn onderzoek richtte zich op het verdedigingsmechanisme dat Drosophila fruitvliegen bezitten om een aanval van parasitaire sluipwespen te overleven. Deze sluipwespen leggen hun eieren in de larven van de fruitvliegen, en voeden zich hiermee gedurende hun ontwikkeling. Dit leidt tot de dood van de gastheer, tenzij deze zich met een immuunreactie, genaamd gemelaniseerde inkapseling, kan verdedigen. Er zijn grote verschillen tussen Drosophila populaties en Drosophila soorten in hoe goed ze zich kunnen verdedigen tegen een aanval van de parasitaire sluipwesp, waarbij sommige soorten helemaal geen resistentie vertonen. Mijn onderzoek geeft aan dat dit mechanisme recent is geëvolueerd, in dezelfde subgroep van het Drosophila geslacht als waarin D. melanogaster voorkomt. De evolutie van dit mechanisme is geassocieerd met verkrijgen van nieuwe genen en van een nieuw type bloedcel. Sommige van deze genen laten ook grote variatie zien tussen populaties van D. melanogaster. Binnen de groep van soorten die in staat is zich te verdedigen tegen de sluipwesp, heeft D. sechellia het vermogen om zich te verweren verloren. Dit is een endemische soort, alleen voorkomend op een specifieke eilandengroep, en gespecialiseerd op de noni fruit die giftig kan zijn voor andere insecten. Mijn experimenten en veldonderzoek lieten zien dat er op noni een verminderd risico bestaat om aangevallen te worden door een sluip-wesp. In conclusie, door evolutionaire genomica te combineren met ecologische informatie, hebben wij de componenten kunnen karakteriseren die het voor sommige Drosophila soorten mogelijk maakt om zich succesvol verweren tegen een anderszins dodelijke aanval van een sluip-wesp. Bovendien hebben we kunnen laten zien hoe deze immuunreactie gemoduleerd is tussen verschillende populaties en verschillende soorten, en hoe deze reactie verloren is gegaan in een specifieke ecologische omgeving.
Vertaalde titel van de bijdrageEvolutionaire genomica van het immuun response tegen sluipwespen in fruitvliegen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Wertheim, Bregje, Supervisor
  • Beukeboom, Leo, Supervisor
  • Jacobus Mgn Van De Zande, Louis, Co-supervisor
Datum van toekenning22-dec.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-5335-991-4
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionaire genomica van het immuun response tegen sluipwespen in fruitvliegen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit