Ex ante evaluatie grondexploitatiewet

J. van Dinteren, E. van der Krabben

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10 - 14
Aantal pagina's5
TijdschriftOpenbaar Bestuur
StatusPublished - 2010

Citeer dit