Ex vivo studies van nierfibrose: Insights into mechanisms and treatment targets

Elisabeth Godefrida Dieuwke Stribos

Onderzoeksoutput

1333 Downloads (Pure)

Samenvatting

Overtollige littekenvorming in de nier, ook wel nierfibrose genoemd, ligt ten grondslag aan nierfunctieverlies bij patiënten met chronische nierziekte. Dit laatste wordt veroorzaakt door hoge bloeddruk, ontstekingen, schadelijke stoffen of medicijnen. Veel patiënten met chronische nierziekte ontwikkelen uiteindelijk eindstadium nierfalen, waarbij levensreddende therapieën zoals dialyse of een niertransplantatie nodig zijn.

Er bestaan op dit moment geen therapieën gericht op het voorkomen van fibrose om eindstadium nierfalen tegen te gaan. Helaas hebben veelbelovende geneesmiddelen, geïdentificeerd middels dierproeven, niet geleid tot succesvolle klinische studies in mensen. Er is daarom grote behoefte aan modellen die de effectiviteit van medicijnen in de mens kunnen voorspellen om de ontwikkeling van antifibrotische medicijnen te versnellen.

In haar proefschrift, deed Stribos onderzoek naar een nieuw experimenteel model, genaamd precision-cut kidney slices (PCKS), of makkelijker gezegd nierslices, een ex vivo model waarin alle celtypes van de nier aanwezig zijn.

De resultaten beschreven in dit proefschrift laten zien dat nierslices een veelbelovend model is om de pathogenese van nierfibrose te bestuderen, evenals om kennis te verkrijgen over geschikte ‘drug targets’ zoals tyrosine kinase receptoren en de transforming growth factor-β signaalroute. Ook heeft de nierslice techniek zich ontwikkeld tot een sterk translationeel model dankzij het gebruik van humane nierslices en draagt het bij aan het verminderen van proefdierenonderzoek. De resultaten beschreven in dit proefschrift bieden een goede fundering voor het ontwikkelen van nieuwe en effectieve therapieën voor nierfibrose.
Vertaalde titel van de bijdrageEx vivo studies van nierfibrose
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Olinga, Peter, Supervisor
  • van Goor, Harry, Supervisor
  • Seelen, Marcus, Co-supervisor
  • Mutsaers, Rick, Co-supervisor
Datum van toekenning11-dec-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0241-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0240-6
StatusPublished - 2017

Citeer dit