Examining gendered experiences beyond the glass ceiling: The precariousness of the glass cliff and the absence of rewards

Michelle K. Ryan*, Clara Kulich, S. Alexander Haslam, Mette D. Hersby, Catherine Atkins

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelWomen on Corporate Boards of Directors
SubtitelInternational Research and Practice
RedacteurenSusan Vinnicombe, Val Singh, Ronald J. Burke, Diana Bilimoria, Morten Huse
UitgeverijEdward Elgar Publishing
Hoofdstuk14
Pagina's165-183
Aantal pagina's19
ISBN van elektronische versie9781848445192
ISBN van geprinte versie9781847204806
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamNew Horizons in Management
UitgeverijEdward Elgar Publishing

Citeer dit