Examining intergenerational transmission of psychopathology: Associations between parental and adolescent internalizing and externalizing symptoms across adolescence

Susanne Schulz*, Stefanie Nelemans, Tineke Oldehinkel, Wim H. J. Meeus, Susan J T Branje

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-283
Aantal pagina's15
TijdschriftDevelopmental Psychology
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - feb.-2021

Citeer dit