Examining the practical orientation of public sector management accounting research

G.J. van Helden, D. Northcott

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)213 - 241
TijdschriftFinancial Accountability and Management
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit