Excess manganese as the origin of the low-temperature anomaly in NiMnSb

B. Zhang*, J. A. Heuver, F. Wang, J. Baas, G. A. de Wijs, T. Fukuhara, T. T. M. Palstra, R. A. de Groot

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Excess manganese as the origin of the low-temperature anomaly in NiMnSb'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Keyphrases