Excessive use of a single donor? And inadvertent consanguinity - Reply

A deBoer*, JC Oosterwijk, CAE RigtersAris

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1182-1183
Aantal pagina's2
TijdschriftFertility and sterility
Volume67
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-1997

Citeer dit