Exchange of new ideas: towards a more open, cooperative and sustainable world

Wim Westerman, Johannes Casparus Platje*, Graham Fallon, Mehmet Baha Karan, Yoram Krozer, Markus Will, Katarzyna Kurek, Johan van Ophem

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)117-132
  Aantal pagina's16
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - sep-2020

  Citeer dit