Exercise does not influence development of phenotype in PLN p.(Arg14del) cardiomyopathy

Freyja H M van Lint, Fahima Hassanzada, Tom E Verstraelen, Weijia Wang, Laurens P Bosman, Paul A van der Zwaag, Toon Oomen, Hugh Calkins, Brittney Murray, Crystal Tichnell, Thais M A Beuren, Folkert W Asselbergs, Arjan Houweling, Maarten P van den Berg, Arthur A M Wilde, Cynthia A James, J Peter van Tintelen*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exercise does not influence development of phenotype in PLN p.(Arg14del) cardiomyopathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology