Exoproteomic profiling uncovers critical determinants for virulence of livestock-associated and human-originated Staphylococcus aureus ST398 strains

Xin Zhao, Monika A Chlebowicz-Flissikowska, Min Wang, Elias Vera Murguia, Anne de Jong, Dörte Becher, Sandra Maaß, Girbe Buist, Jan Maarten van Dijl*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Zoekresultaten