EXPANDED POLYTETRAFLUOROETHYLENE PATCH FOR THE REPAIR OF LARGE ABDOMINAL-WALL DEFECTS

B VANDERLEI, RP BLEICHRODT, RKJ SIMMERMACHER, R VANSCHILFGAARDE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)803-805
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Surgery
Volume76
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-1989

Citeer dit