Expanding the concept of telomere dysfunction in cardiovascular disease

Pim van der Harst*, Dirk J. van Veldhuisen, Nilesh J. Samani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)807-808
Aantal pagina's2
TijdschriftArteriosclerosis thrombosis and vascular biology
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2008

Citeer dit