Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus

BeNeDuctus Trial Investigators, Tim Hundscheid, Wes Onland, Elisabeth M W Kooi, Daniel C Vijlbrief, Willem B de Vries, Koen P Dijkman, Anton H van Kaam, Eduardo Villamor, André A Kroon, Remco Visser, Susanne M Mulder-de Tollenaer, Barbara De Bisschop, Peter H Dijk, Daniela Avino, Catheline Hocq, Alexandra Zecic, Marisse Meeus, Tessa de Baat, Frank DerriksTine B Henriksen, Kasper J Kyng, Rogier Donders, Debbie H G M Nuytemans, Bart Van Overmeire, Antonius L Mulder, Willem P de Boode

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science