Experiencing God in a foreign land: Theoretical and empirical explorations on the psychological links between religion and place among dispersed people

Victor Counted

  Onderzoeksoutput

  778 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deze studie onderzoekt de kruising van religie en plaats in psychologisch perspectief. Ten eerste wordt religie geconceptualiseerd als een gehechtheidservaring waarbij migranten en mensen van de diaspora zoeken naar en gehecht blijven aan God als een surrogaat gehechtheid, iemand die hen helpt de onzekerheden van plaatsverandering te navigeren. Ten tweede wordt de ervaring van mensen op de plek besproken als een belevingservaring, zodat plaats een voorwerp van onderzoek en zoeken naar gehechtheden wordt, afhankelijk van de behoeften en nieuwsgierigheid van het individu. Deze twee golven van volwassen gehechtheidservaringen worden beide historisch onderzocht (met behulp van bijbelse interpretatie van plaatsgebeurtenissen in de bijbel) en empirisch (met behulp van transversale gegevens van 175 Afrikaanse migrantenpopulaties in Nederland). Ten derde ondersteunen empirische resultaten de link tussen religieuze en plaatsgehechtheid, zodat verspreide mensen met een Afrikaanse achtergrond in de Nederlandse samenleving zich tot God wenden als een surrogaat gehechtheid te midden van negatieve plaatservaringen (bijvoorbeeld rassendiscriminatie, gevoelens van onzekerheid over hun toekomst). Er zijn significante variaties in de studieresultaten op basis van demografische achtergrondfactoren zoals regio van verblijf, verblijfsduur en regio van herkomst. Wat consistent is in de algehele studie, is de rol van het zoeken / behouden van gehechtheid (aan God) als een veilige basis van waaruit we levensmogelijkheden in een vreemd land kunnen verkennen. Zich afkeren van dergelijke gehechtheidsbeveiliging kan traumatisch zijn voor migranten in het licht van een golf van anti-migranten sentimenten in West-Europa.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Zock, Hetty, Supervisor
  • Knibbe, Kim, Supervisor
  • Visser-Nieraeth, Anja, Co-supervisor
  Datum van toekenning27-jun-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789403415147
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit