Experimental analysis and modelling of the behavioural interactions underlying the coordination of collective motion and the propagation of information in fish schools

Valentin Jacques Dominique Lecheval

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1241 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gezamenlijke coördinatie van bewegingen is alomtegenwoordig in vissen. Grote visscholen kunnen duizenden tot miljoenen dieren bevatten. Het is echter onbekend welke locale gedragsregels deze collective gedragspatronen aansturen.

In dit proefschrift onderzoeken we in de roodneuszalm (Hemigrammus rhodostomus), welke mechanismen bijdragen aan de coördinatie van hun school en de transmissie van informatie. Om de samenhang tussen individueel gedrag en collectieve patronen te achterhalen, combineren we empirisch onderzoek en computermodellen in onze benadering.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hemelrijk, Charlotte, Supervisor
  • Theraulaz, Guy, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
StatusPublished - 2017

Citeer dit