EXPERIMENTAL STELLAR DYNAMICS FOR SYSTEMS WITH AXIAL SYMMETRY

TS VANALBADA, JH VANGORKOM

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)121-126
Aantal pagina's6
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1977

Citeer dit