Experimenteele psychologische onderzoekingen bij normalen en geesteszieken

Nicolaas Hendrik Arkema

  Onderzoeksoutput

  175 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Eerst in het midden der vorige eeuw werd het experiment in de psychologie ingevoerd. Fechner riep toen de psychophysica in het leven, waarddor getracht werd de verhouding tusschen psychische en phisische processen te leeren kennen. Men begon toen naar methoden te zoeken, die ons in staat zouden stellen de verschillende psychische functies in maat en getal uit te drukken; door deze, de intensiteit aangegeven getallen, zouden dan onderling vergelijkbare waarden gekregen worden. Zie: Inleiding
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wiersma, B., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18-mrt-1921
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1921

  Citeer dit